Vad är bra marknadsföring?

Det går inte att säga vad som är rätt eller fel marknadsföring, allt skiljer sig beroende på vilken typ av företag eller varumärke det handlar om och även på bransch och behov. Vad man dock generellt genom tiden kunnat tala om i ganska klara termer är vikten vid att definiera kunders behov eller eventuellt problem för att därefter erbjuda en lösning som täcker glappet.

bra marknadsföring

Digital revolution

Den nya digitala revolutionen drivs dock på i ganska hög fart, vilket kräver ett engagemang och rejält med tid för att lyckas hålla sig kvar på banan och för att fylla sin plats på den kommersiella arenan. Att marknadsföring och annonsering på nätet är a och o behöver vi inte gå närmare in på då de flesta av oss känner till det och även är en del av den nya uppkopplingsvärlden där konsumenter lever sin vardag med ”the world wide web” ständigt närvarande. Traditionella mediekanaler har inte samma monopoliska funktion som tidigare, idag krävs en integrerad kommunikation där företaget når ut via flera kanaler på en och samma gång.

Humor

Ett återkommande inslag bland dagens kommunikation från företag är humor, att skapa något roligt och spexigt har ett mervärde för marknadsföringen då det förmodligen ger dubblerad exponering i form av delande på social medier. Vi kommer garanterat se ännu mer av humor och smått barnsliga inslag den närmsta tiden, både i videos, bild och i klassisk annonsering.

Traditionell marknadsföring vs ny marknadsföring

Även om företag kanske fortsätter att i ganska hög grad anpassa en del av sin marknadsföringsstrategi till traditionella kanaler bör man vara medveten om att det trots allt idag är de sociala mediekanalerna som styr innehållet, sätter agendan och skapar ”the buzz”. Det kan så klart vara bra att annonsera i exempelvis branschtidningar för den verksamhet som kan garantera att den egna målgruppen nås till så hög grad att det genererar i goda mätbara resultat, men det är trots allt de sociala kanalernas plattformar som företag i dag lägger ned mest tid och arbete på, och bör så vara. Man ska dock komma ihåg att de sociala kanalerna välkomnar för en mängd olika typer av marknadsföring. Det kan vara allt från klassisk annonsering till mer specialanpassade moment som tävlingar eller profilering.

Sociala nätverk

Pionjären Facebook firar i år 11 år som ledande aktör när det gäller sociala nätverk och kommunikation mellan människor, företag och organisationer. Idag har vi dock en betydligt tätare marknad där olika typer av sociala nätverk finns tillgängliga. Vissa med samma typer av egenskaper och andra mer nischade som exempelvis det stora nätverket inom jobb och karriär – LinkedIN. Den ständiga uppkopplingen och människors behov av att kommunicera utan gränser gör att dagens marknadsföring automatiskt har tagit steget in på den mer privata arenan. Ett bevis för hur social media har tagit sig an även de mer seriösa områdena är den rapport från Uppsala universitet som Dagens Nyheter hänvisar till när man diskuterar att sociala nätverk har stor betydelse för jobb. Dina kontakter både inom jobblivet och utanför i det sociala spelar en viktig roll och flera större företag och organisationer använder sig uteslutande av nätverk för att hitta nya medarbetare. Som en ingrediens i nätverkens innehåll finns annonserna, vilka idag inte alltid uppfattas som den typ av reklam de förut var. Vi som konsumenter är i och för sig betydligt mer erfarna vad gäller reklam och annonsering, vilket gör att vi på ett sätt förväntar oss budskap från företag och varumärken. Däremot vad som gör skillnaden på lyckad marknadsföring i sociala nätverk och inte, är förmågan företaget har att nå ut till konsumenterna vid rätt tillfälle och sammanhang samt med en fungerande berättarform. Ett varumärke som Kim Kardashian (ja, hon är ett varumärke idag!) har över 40 miljoner följare på bildnätverket Instagram och det använder hon självfallet i PR och marknadsföringssyfte. Dels för att kort och gott marknadsföra sitt eget varumärke genom selfieinlägg och andra personliga bilder men även genom posts som i stora drag handlar om betalda uppdrag från andra företag och varumärken. Det kan vara ”anonyma” avsändare som Kardashian bakar in i sitt vanliga sätt att posta inlägg, men även rent reklammässiga posts där följaren på något sätt direkt presenteras för den verklige avsändaren. Vi har sett allt från säljande posts om bantningspiller och gördlar till hårprodukter och parfymer. Vem kan egentligen klandra företagen som använder sig av Kardashian? För hur många når ut i den höga grad via traditionella kanaler och marknadsföringsstrategier? Vad är då trenderna inom social media? Vad bör man fokusera på när man sätter igång sitt marknadsföringsarbete?

  • Lyhörd gentemot konsumenterna

Att använda detta som en del i sin strategi är utan tvivel gångbart. Konsumenter vill känna sig bemötta och som varumärke och företag bör man inse fördelarna med en tvådelad kommunikation till sina konsumenter istället för tvärtom. Viktigt är dock att tänka igenom sina svar och att medvetet fylla konsumenternas förväntningar med inläggen.

  • Annonsering på sociala medier – interaktion med kunder

Idag använder majoriteten av alla marknadsförare annonsering på sociala medier. Viktigt är att se över annonsernas landningssidor, att målgruppen verkligen kan ta del av budskap och att använda sig av mätbara verktyg för att optimera annonseringen från gång till gång.

  • E-mailing

Många kanske tänker att e-mail marknadsföring gått i ide efter sociala medias intåg, men tvärtom visar mätningar på att email faktiskt fungerar ännu bättre mot konsumenter tack vare den ökade annonseringen på sociala medier. Här gäller det att vara noggrann med att underhålla existerande kunder och att länka dem vidare till övriga sociala medier för att på så vis hålla sig informerade och uppdaterade om företaget.

  • Social media experter

Det är faktiskt värt att lägga några kronor extra på att ha någon eller några ansvariga för ditt företags aktivitet på sociala medier. Har man samma personer som arbetar med dessa delar kan man försäkra sig om att budskapet och annonseringen går hand i hand och det ger även större möjligheter till att hålla kreativiteten hög när det gäller inläggsinnehåll.